سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی درراستای اهداف ازپیش تعیین شده ی خودکه مبتنی برمنویات مقام معظم رهبری دامه برکاته مبنی برحفظ وزنده نگه داشتن مسیرویادشهداست،اردوی راهیان نور را که یکی ازبرنامه های مستمراین نهاد میباشد رادرطی ۴روز برگزارنمود.

 

 

 با حضور کارکنان و دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 48 تهران به مناسبت نیمه شعبان مراسم ویژه ای برگراز شد.