تست کرونا از تمامی کارکنان دانشگاه واحد ۴۸ در بخش تخصصی PCR، از سوی بیمارستان کسری انجام شد

 

 

عزیزان این جدول بالا زمانبندی حذف و اضافه است که ارسالی از وزرات علوم است و بعد از این تاریخ دیگر نه توسط دانشجو و نه توسط مرکز هیچ کاری برای انتخاب واحد و یا حذف نمیشود انجام داد

 

 

انتخاب واحد طبق جدول ذیل از ۱۵ بهمن چهارشنبه طبق ورودی هر روز برای یک گروه شروع میشود و ۱۲ شب همان روز بسته میشود لذا در همان روز انتخاب واحد نمایید تا ظرفیت تکمیل نشده است

 

 

کارگاه مجازی پیشگیری از اعتیاد با حضور مدرس خانم دکتر ژینوس امرالهی فر و دانشجویان واحد ۴۸ برگزار شد

 

 

 

اگر هنرمندان را بنگرید می بینید که از آنان کسانی بلندآوازه تر شده اند که شاگردی مکتب عشق را کرده اند و آن کس که دستش به دامان عشق رسید در تاریکی و گمنامی فرو نمی غلتد

 

 

عزیزان تمام ورودی ها بجز ۹۹۱ تمامی کلاسها در سامانه مرکزی جامع بررسی میشود و در صورت غیبت دانشجوی عزیز بیشتر از سه جلسه درس مورد نظر اخر ترم حذف میگردد و حذف ۳/۱۶ است

 

 

تفاهم نامه رسمی بین فدراسیون هاکی به ریاست محترم هاکی دکتر قدیمی و واحد ۴۸ به ریاست محترم دکتر سید حسین اقا سید مرتضی حسینی منعقد گردید و در ۶ ماده و ۲۴ بند می باشد

 

 

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۸ برگزار می کند

 

 

عزیزان بعد از تلاش های بسیار دوباره این مرکز علمی توانست رشته طراحی صحنه و بدل کاری و گریم را به جمع رشته های خود برگرداند و برای ورودی مهر ثبت نام انجام دهد