رشته عکاسی که در تمام ورودی ها برای باغ و امارت برای نورپردازی و عکاسی حرفه ای و عکاسی فضای باز مدل زنده ثبت نام کرده اند میتوانند روز یکشنبه ۱ تیر با تجهیزات و

 

 

 

ورکشاپ اقای ساسان مویدی از اساتید خبره کشوری و بهترین های عکاسی در ۱۱ دی ماه در سالن اجتماعات مرکز ۴۸ با حضور اساتید محترم و استاد محترم ۴۸ سرکار خانم شکیبافر و دانشجویان محترم برگزار شد

 

 

 

ورکشاپ تخصصی عکاسی و تدوین توسط استاد جناب آقای مازیار تهرانی برگزار شد