قابل توجه دانشجویان عزیز کلیه کلاس های استاد قلمی روز دوشنبه 24 شهریور برگزار نمی شود،کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

 

قابل توجه دانشجویان عزیز کلیه کلاسهای استاد اصغرزاده روز یکشنبه 99/06/23 تشکیل نمی گردد.کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام میگرددقابل توجه دانشجویان عزیز کلیه کلاسهای استاد هاشمی روز  شنبه 99/06/22 تشکیل نمی گردد.کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام میگردد

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلیه کلاس های استاد مجد وفایی روز شنبه 99/06/22 تشکیل نخواهد شد کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.